Børn i psykisk vold!

Børn i psykisk vold, er et liv der skaber et skadeligt tilknytningsfundament, som vil følge dem resten af livet. Uanset, om det er dine børn der er udsat eller de er vidne til, at du bliver udsat for psykisk vold, så vil det skabe udgangspunkt for, hvad kærlighed er. Det børn ser, vil være det, børn gør.

Højkonfliktsager i familieretten

Børn der vokser op i psykisk vold

Børn i psykisk vold, vil få livslange konsekvenser. Oplevelser med psykisk vold flytter ind i virkelighedsopfattelsen og skaber en splittelse imellem følelser og tanker, der får svært ved at forene sig. Mange vil føle skyld og skam, selvom de er ofte for vold.

Hvis du lever med en narcissist eller en person, som udviser uempatisk adfærd, måske træk fra en dyssocial personlighedsforstyrelse – medfølger mange forvirrende tvist, forvrængning og smerte. Særligt hvis der også er børn i jeres forhold.

Mange bliver syge i relationen og mister fornemmelsen af hvem de er. Hver dag er en overlevelse og du kan føle at din vitalitet svinder ind.

Børn i voldelige familier, udvikler ofte diagnoser, udadreagerende adfærd, selvskade og psykisk isolering. Børn mærker alt, også det, som ingen kan se med det blotte øje. Ofte bliver de katalysator for det tryk, der er i familien og alle vil fokusere på problemerne med barnet, fremfor problemet i familien. Som mor, vil du få sværere ved at rumme dit barn. Simpelthen fordi en anden har taget patent på dine psykiske ressourcer.

Resultatet af psykisk vold, vil blive gjort til dit ansvar. Du vil være forvirret og fortvivlet. Føle skyld og magtesløshed – præcis fordi, en anden vil sætte alt ind på at give dig skyld, skam og ansvar. Han har ingen problemer med sin adfærd, men han har et problem med dine reaktioner. Derfor vil du opleve at han vender dine reaktioner imod dig. Du er svag, du er skrøbelig, du er psykisk syg, du er en dårlig mor, du tænker kun på dig selv etc.