Gruppeterapi for voldsramte

Når kærlighed ødelægger dig – kender du sikkert den form for kærlighed, fra din opvækst. Enten imellem de voksne du er vokset op med eller fra de forældre, du er vokset op med.

Kærlighed skal ikke gøre ondt. Det skal gøre dig stærkere og gladere, ikke ulykkelig og bekymret.

Når du lever i en nedbrydende relation eller vokser op i en familie, med en ukærlig omsorgsform, vil du negligere og normalisere en unormal adfærd. Mange der lever i psykisk vold opdager at de også er vokset op i psykisk vold. Enten som en del af deres opdragelse eller som en dynamik imellem forældre. Vores mission er at bryde den sociale arv. Et mønter, der ofte går igennem mange generationer, kan kun brydes med intens, fokuseret terapi. Terapi der er specialiseret og målrettet til kompleksitet i vold.

Vores terapeutiske metode

Mange tilbyder samtalegrupper eller gruppeterapi med kognitive redskaber. Det er en god støtte og ramme for fællesskab, men vi mener ikke at det er nok til, at gøre en virkelig indsats imod vold. Derfor tilbyder vi procesorienteret gruppeterapi, hvor hver enkelt deltager, arbejder i individuel terapi, med gruppen som vidner. Formålet, med denne form for gruppeterapi, er at arbejde parallelt i den terapeutiske proces og derved udvikle sig i samspillet med andre. kan være et på forhånd formuleret specifikt tema, eller det kan være en mere generel udviklingsgruppe, hvor deltagerne arbejder med deres forskellige individuelle temaer.

 

Den krænkende type

Psykisk vold er som en virus, der flytter ind i dit psykiske system. En virus der forvrænger din virkelighed og skaber tvivl om alt hvad du føler og oplever. Din partner har problemer med dine reaktioner, uanset hvordan du forsøger at udtrykke dig. Du lider under din partners handlinger, men bliver aldrig mødt i dine følelser. En psykisk voldelig partner, har særlige rettigheder til, at indfri sine ønsker og behov, uanset hvilke konsekvenser det måtte have for dig.

En krænkende profil, også kaldet en psykisk voldelig partner, kan beskrives ud fra følgende karaktertræk:

 • Har særlige rettigheder
 • Forholder sig ikke til dine reaktioner
 • Forholder sig ikke til konsekvenser af egne handlinger
 • Dine reaktioner bliver gjort til problemet
 • Har hverken medfølelse eller respekt for dit følelsesliv
 • Lever af andres følelser og skaber reaktioner, som findes underholdende
 • Jeres fælles ansvar, er dit ansvar. Har ret til at tjekker ud af jeres forpligtelser, uden noget hensyn.
 • Det der er dit opfattes som jeres, det der er krænkerens, er hans alene.
 • Dine behov oversættes som krav

Vores terapeutiske tilgang er praktiseret udfra følgende:

 • Oplevelsesorienteret
 • Holistisk
 • Gestaltterapeutisk teori
 • Jungiansk teori

 

psykisk vold i parforhold