Praktisk information om vores tilbud.

Her finder du praktisk info om Omdrejningspunktets tilbud – hjælp til psykisk voldsramte kvinder.

Hvis du er i tvivl om du er udsat for psykisk vold, kan du læse mere om emnet her Hvad er psykisk vold?

Terapeuter

Alle terapeuter, der arbejder i Omdrejningspunktet, er uddannede psykoterapeuter med minimum 4 års basisuddannelse, egenterapi og supervision. Vi specialiserer os i forståelsen af vold og kompleksiteten i at elske et menneske, der har en ukærlig adfærd. Vi arbejder tæt sammen i en fælles vision, om at bekæmpe voldsdynamikker både i familierelationer og parforhold. Omdrejningspunktet tilbyder sit eget uddannelsesforløb – en specificeret uddannelse i voldsforståelse, for at skabe større indsigt og viden omkring kompleksiteten.

Basisforløbene er faciliteret af støttepersoner med egne erfaringer med voldelige relationer. Erfaringspersonerne i Omdp efteruddannes også i Omdrejningspunktetes volds-uddannelse.

Terapiformer

Omdrejningspunktet tilbyder gruppeterapi udfra den gestaltterapeutiske teori, tilknytningsforløb udfra Circle of security og kropsterapi med indgangsvinkler indenfor breathwork og bioenergi. Alle facilitatorer af kropsterapeutiske forløb, er uddannede kropsterapeuter, og alle gruppeterapeutiske forløb, er faciliteret af psykoterapeuter. Vores primære tilgang er udfra en holistisk, oplevelsesorienteret teori.

Stifterne af foreningen har gestaltteraputiske uddannelsesbaggrunde.

Voldsrelationer

På basisforløbet undervises du i begreber om psykisk vold, for herved at ruste dig til at se den virkelighed, der fornægtes i voldelige relationer, Første skridt er at kunne se mønstrene og forstå dynamikkerne.  Uden indsigt er det svært at kunne forsvare sig og skærme sig selv i det efterspil der ofte opstår efter et brud. En udøvers adfærd er påfaldende ens fra person til person. Derfor er psykoeducation en vigtig del af løsrivelsesprocessen. Det er ikke en betingelse for deltagelse, at du er brudt ud af din voldsrelation. Du kan også bruge vores hjælp til at udfordre din tvivl og genskabe ressourcer i dig selv.

Gratis hjælp

Vi ved, hvor svært det er at få den nødvendige hjælp, når du er fanget i en voldelig relation. Det er helt normalt at miste sin virkelighedsopfattelse, når du lever med et menneske, som opfatter alt imellem jer, anderledes end du gør. Det er hovedessensen i vold, at dine grænser rykker sig og du bliver i tvivl om hvorvidt du har lov til at reagere, som du gør. At møde andre i lignende situationer og at se hvordan andre kvinder, genfinder sig selv, skaber håb og inspiration til, at gøre det samme. Hos Omdp kan du få hjælp til at bryde ud af en voldelig relation og du kan også få hjælp til at genvinde ressourcer og komme hjem til dig selv, så du får lettere ved at blive ude af relationen. Du er også velkommen hvis du ikke har mod på at forlade din relation. I den situation, kan du bruge vores tilbud til, at ruste dig selv og skabe overblik i det kaos der ofte er i voldelige relationer.

Praktisk information

Er du vokset op i en voldelig familiestruktur, har du været vidne til vold, selv været udsat for vold – levet i et psykisk voldeligt parforhold? Du kan få hjælp hos os.

Omdrejningspunktet holder til på Kontaktcentret Vesterbro, Valdemarsgade 21, 1665 København V. Alle forløb hos Omdrejningspunktet tilbydes gratis. Husk du ikke er alene i din kamp. Skriv til os på mail info@omdp.dk eller se mere under tilmelding.