Frivillige i Omdrejningspunktet

Omdrejningspunktet er en forening for kvinder, der er vokset op i psykisk vold, eller har levet med partnere, som har været psykisk voldelige. Vi tilbyder gratis anonym gruppeterapi.
Her på denne side kan du se de frivillige, der i fællesskab danner de tilbud vi har i Omdp.
Tryk på tilmeld for at komme videre til vores hold liste & oversigt.
Psykoterapeutforeningen for uddannede psykoterapeuter

Bolette Line Kragh

Bolette er stifter af Omdrejningspunktet og praktiserende psykoterapeut med speciale i psykisk vold. Bolette er ansvarlig for drift & administration i Omdrejningspunktet – derudover faciliterer hun gruppeterapi i Hillerød hver mandag, samt tirsdag og fredag i Kbh. Bolette er hovedansvarlig for uddannelsesforløbet i OMDP for fagpersoner, samt formand for bestyrrelsen.

Bolette er uddannet psykoterapeut på instituttet DIPSU i 2006 og har praktiseret siden da. Hun har også en master i gestaltterapi fra KGI 2008.

Tlf. 9197 6011

https://psykoterapien.com/

https://psykoterapeutforeningen.dk/psykoterapeuter/90959/Bolette%20Line-Kragh

Stifter af foreningen Omdrejningspunktet

Malene Holm

Malene er erfaringsperson og støtteperson på Omdrejningspunktets basisforløb. Hun har stor erfaring med kvinder i psykisk voldelige forhold og arbejder til dagligt, som sygeplejerske. Malene har været med til at forme fundamentet i Omdrejningspunktet og til at skabe et trygt og varmt hjerterum, særligt for de kvinder, der kommer i huset, for første gang. Malene er også en del af Omdrejningspunktets bestyrrelse.

Frivillig erfaringsperson i Omdp

Vibeke De Lichtenberg

Vibeke er medstifter af Omdrejningspunktet og faciliterer grupper om tilknytningsteori. Vibeke har stor erfaring med supervision og med både individuel- og gruppeterapi, hun er uddannet jordemoder, sociolog, psykoterapeut og supervisor. Vibeke er medunderviser og projektansvarlig på uddannelsesforløbet for fagpersoner. Vibeke er også en del af Omdrejningspunktets bestyrrelse. Vibeke er uddannet psykoterapeut på Psykotetapeutisk institut i 2006 og har taget en master i gestaltterapi på KGI i 2008.
Tlf. 2068 6817
Psykoterapeut Vibeke De Lichtenberg

Benedikte Olesen

Benedikte er både medstifter og erfaringsperson i foreningen Omdrejningspunktet, hvor hun varetager forskellige administrative opgaver, statestikker, tilmelding, programmer, evaluering og skabelsen af selve fundamentet i foreningen. Benedikte er næstformand i bestyrrelsen, samt ansvarlig for koordinering af deltagere og de frivillige i foreningen.

Benedikte Olesen er medstifter af Omdp

Tine Tanning

Tine skabte muligheden for at skabe Omdrejningspunktet, da vi i 2022 besluttede at gøre ideen om “terapeutisk hjælp til voldsramte kvinder” til virkelighed. Tine er forstander i Kontaktcenteret Vesterbro og gav os muligheden for at vokse i husets lokaler.  Tine er medstifter af  Omdrejningspunktet og har været en vigtig del af at kunne tilbyde gratis terapi, uden penge til at drive tilbuddet. Tine har livslang arbejdserfaring med udsatte, sårbare kvinder og har derfor en naturlig passion for Omdrejningspunktets skabelse. Tine er ansvarlig leder af Omdrejningspunktets administration.

Tine Tanning er forstander i Kontaktcentret Vesterbro

Claire Elaine Percy Schmidt

Claire er psykoterapeut, uddannet på Psykoterapeutisk institut og gruppeterapeut i Omdrejningspunktet, udover at tilbyde individuel terapi. Claire er projektansvarlig for Podcast om psykisk vold i Omdrejningspunktet.  Claire har en bred erfaring i arbejdet med voldsdynamikker og arbejder som praktiserende psykoterapeut med speciale i vold. Claire faciliterer gruppeterapi i Omdrejningspunktet Kbh hver onsdag kl 17.30-20.00 sammen med Trine Asmund.

Tlf.  tlf. 3149 1053

Psykoterapeut Claire Elaine Percy Schmidt

Betina Nielsen

Betina er praktiserende psykoterapeut og uddannet på instituttet SEOP, som er en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse i eksistentiel & oplevelsesorienteret terapi. Betina faciliterer gruppe for Omdp i Hillerød hver mandag fra kl. 17-19, sammen med Bolette. Desuden er hun frivillig i Headspace/Helsingør, et anonymt tilbud til unge, der har det svært. Betina har tidligere været frivillig på Startlinien, som er telefonisk støttetilbud til sårbare unge.

Tlf. 2761 6901

https://betinaterapi.dk/

https://psykoterapeutforeningen.dk/psykoterapeuter/91254/Betina%20T%C3%B8lb%C3%B8ll-Nielsen

Betina Nielsen psykoterapeut i OMDP

Anne-Marie Eskildsen

Anne-Marie Eskildsen er både privatpraktiserende socialrådgiver og psykoterapeut MPF.  Anne Marie har arbejdet med forskellige udsatte grupper siden 1993, både børn, voksne og familier. Hun har et stor kendskab til kvinder, der har levet i vold og har derudover en bred erfaring med af facilitere grupper indenfor sorg, angst og stress. Anne-Marie er facilitator i Omdrejningspunktets gruppeterapeutiske tilbud i Tørring ved Vejle.

Tlf. 2651 3028

https://annemarieeskildsen.dk/

https://psykoterapeutforeningen.dk/psykoterapeuter/925/Anne-Marie-Eskildsen

Privat socialrådgiver Anne-Marie Eskildsen

Trine Asmund

Trine er praktiserende psykoterapeut. Uddannet på instituttet SEOP, som er en 4 årig psykoterapeutisk uddannelse i eksistentiel & oplevelsesorienteret psykoterapi. Trine er frivillig rådgiver på Partelefonen og faciliterer gruppen i Omdrejningspunktet Kbh, sammen med Claire, hver onsdage kl 17.30-20.00.

Tlf. 2986 6662

http://www.asmundterapi.dk/

Frivillige Psykoterapeut Trine Asmund

Tina Rasmussen

Tina er praktiserende psykoterapeut fra instituttet DIPSU i 2006. Hun er ansvarlig for Omdrejningspunktets online gruppeterapi. Tina har arbejdet som praktiserende psykoterapeut siden 2006. Hendes speciale er indenfor områder som angst, stress og højt alarmberedskab. Tina tilbyder også tankefelt terapi og meditation. Hun besøger dig gerne privat ifm. individuel terapiforløb, for kvinder der er sikkerhedstruet eller på anden måde, er forhindret i fysisk fremmøde. Sideløbende arbejder hun til dagligt, som folkeskolelærer.

Tlf. 6082 7925

Frivillig psykoterapeut Tina Rasmussen

Mie Silberg

Mie er støtteperson i Omdrejningspunktets gruppeforløb tirsdag formiddag mellem kl. 11-13.30. Derudover er Mie frivillig hjælper til forskellige administrative & praktiske opgaver i huset. Mie er også den regnskabsansvarlige i bestyrrelsen.

Frivillig støtteperson i Omdp

Malene og Sylvia

Sylvia og Malene har været med til at skabe fundamentet i Omdrejningspunktet. Ideen om at meningstilskrive sine erfaringer med psykisk vold, ved at hjælpe andre kvinder, er en stor passion for både Malene og Sylvia. Støtteforløbet i København faciliteres af Sylvia og Malene. Begge fungerer som erfarinspersoner og er ansvarlige for støtteforløb /Peer to Peer. De faciliterer i omdrejningspunktet, mandag aften kl. 17-19.

Gratis hjælp til kvinder

Merete Erika Larsen

Merete er socialpædagog og praktiserende psykoterapeut. Uddannet fra EFT instituttet, som er en 4 årig psykoterapeutisk uddannelse i Emotionel fokuseret terapi. Merete har mange års erfaring med sårbare unge og voksne. Hun arbejder på krisecenter med kvinder, der har levet i voldelige relationer og faciliterer sideløbende gruppe i Omdrejningspunktet.

Tlf. 2813 5028

https://psykoterapeutforeningen.dk/psykoterapeuter/3519/Merete-Erika%20Larsen

Psykoterapeut Merete Erika Larsen

Nickie Therese Flyger

Nickie er frivillig  i Omdrejningspunktet og har været med til at inspirere og skabe formen i OMDP, helt fra start. Indputs til SoMe image og hjemmeside opstillingen. Derudover er Nickie professionel fotograf og er ofte den kreative skaber af reels & videoer på de sociale medier.

Fotograf Nickie Therese Flyger

Therese Maria Schantz

Therese er kommunikationsansvarlig og erfaringsperson i Omdrejningspunktet. Hun arbejder, som frivillig og som faciliterende erfaringsperson på Omdrejningspunktets basisforløb. Therese er en del af OMDP’s bestyrrelse.

hjælp til voldsramte kvinder

Julie Cecilie Eriksen

Julie er webansvarlig og administrativ hjælper i Omdrejningspunktet. Hun skriver tekster og opdaterer hjemmesiden. Derudover er Julie erfaringsperson og med i planlægningen af kommende gruppetilbud.

Frivillig erfaringsperson i omdp

Nina Sønderberg

Nina er psykoterapeut studerende og erfaringsperson. Hun er med som føl, på holdet i Hillerød, hver mandag fra 17-19.30, sammen med psykoterapeuterne Betina Nielsen og Bolette Line Kragh. Nina har en særinterersse i forståelsen af forældrefremmedgørelse, som udover psykisk vold generelt, vil være hendes fokusområde i Omdrejningspunktet.

Tlf. 2818 0297

 

Nina sønderberg psykoterapeut med speciale i forældrefremmedgørelse