Omdrejningspunktets Uddannelse

Velkommen til Omdrejningspunktets uddannelse.

Uddannelsesforløbet strækker sig over 8 lørdage, fra kl. 10-16. Her får vores dedikerede facilitatorer, bestående af både frivillige terapeuter og erfaringspersoner, en grundig undervisning i forståelsen af kompleksiteten i voldelige relationer. Gennem disse uddannelsesforløb skaber vi en kraftfuld mulighed for at hjælpe voldsramte kvinder til at frigøre sig fra belastningsreaktioner og de følgevirkninger, der følger med volden.

Uddannelsen er grundlagt på solidt fagligt grundlag og bygger på omfattende erfaringer samt evidensbaserede tilgange. Begge terapeuter har en bred vifte af kompetencer, der spænder over gruppeterapi, undervisning og ledelse, både i erhvervsmæssige sammenhænge og i andre kontekster.

Uddannelsen er en visionær sammensmeltning af ekspertise og erfaring inden for terapi, voldsforståelse og tilknytningsproblematikker. Den drives af psykoterapeut (MPF) Bolette Line Kragh og Vibeke De Lichtenberg, som både er psykoterapeut (MPF) og Jordemoder. Sammen besidder de en baggrund med 17 års terapeutisk praksis, der er dybt forankret i forståelsen af voldsproblematikker og tilknytning.

 

Uddannelsen tilbyder:

Uddannelsen har fokus på at uddanne og supervisere de frivillige, der er tilknyttet Omdrejningspunktet. Det er af afgørende betydning at ruste vores frivillige med de nødvendige redskaber, viden og støtte for at navigere de komplekse og følsomme situationer, som vores brugere ofte står overfor. Dette sikrer en koordineret og sammenhængende indsats, der kan gøre en reell forskel.

1. Der tilbydes supervision for alle frivillige Facilitatorer/Terapeuter:

Supervision er hjørnestenen i vores frivilliges velvære og ydeevne. Gennem supervisionsmøder får vores frivillige en mulighed for at reflektere over deres erfaringer, modtage følelsesmæssig støtte og drøfte eventuelle udfordringer. Arbejdet med kvinder i psykisk voldelige relationer kan være krævende, og supervision giver vores frivillige værktøjer til at håndtere disse udfordringer, passe på deres egen mentale sundhed og undgå udbrændthed. Ved at styrke vores frivillige, styrker vi også vores evne til at skabe en meningsfuld og bæredygtig forandring i vores samfund.

2. Der tilbydes et målrettet uddannelsesprogram for alle frivillige Facilitatorer/Terapeuter:

Omdrejningspunktet har udviklet et omfattende uddannelsesprogram, der omfatter en række afgørende emner. Vi uddanner vores frivillige i at forstå psykisk vold og dens dybtgående konsekvenser. Gennem træning i risikovurdering og sikkerhed lærer de at identificere advarselstegn på psykisk vold, mens viden om tilknytningsmønstre og relationsdannelse giver dem en dybere forståelse af de underliggende dynamikker. Empowerment og støttemekanismer er essentielle, da vores frivillige spiller en afgørende rolle i at styrke kvinder til at genopbygge selvværd og selvstændighed. Endelig er indblik i de lov- og juridiske aspekter afgørende for at vejlede vores brugere bedst muligt.

Læs mere om psykisk vold her

 

logo for omdp

Uddannelses program:

Psykisk Vold og Dens Konsekvenser: I dette modul udforsker vi dybdegående, hvordan psykisk vold manifesterer sig og hvilke ødelæggende konsekvenser det kan have for de involverede. Vi analyserer de skjulte mekanismer og lærer at identificere de langsigtede virkninger af denne form for vold.

Risikovurdering og Sikkerhed: Dette modul fokuserer på at træne vores evne til at identificere advarselstegn på psykisk vold. Vi lærer at læse de subtile signaler og opbygger en værdifuld kompetence i at vurdere risikoen og skabe en sikkerhedsvurdering.

Tilknytningsmønstre og Relationsdannelse: Forståelse af tilknytningsmønstre og hvordan de påvirker vores måde at danne relationer på, er afgørende. Dette modul giver os indsigt i, hvordan disse mønstre kan bidrage til både at fastholde og bryde voldelige relationer.

Empowerment og Støttemekanismer: At styrke kvinder i at genopbygge deres selvværd og selvstændighed er essentielt. Dette modul handler om at lære, hvordan vi kan tilbyde støtte og værktøjer, der hjælper kvinderne med at genvinde kontrol over deres liv og træffe sunde beslutninger.

Lovgivningsmæssige og Juridiske Aspekter: Dette modul kaster lys over de lovgivningsmæssige og juridiske aspekter af voldsrelationer. Vi ser på rettigheder, beskyttelse og muligheder, der er tilgængelige for voldsramte kvinder, og hvordan vi bedst kan guide dem gennem disse komplekse områder.