Vold i parforhold!

 

Vold i parforhold findes i mange forklædninger og udgaver. Her på siden kan du læse om de forskellige former for vold Læs om vold her

Vores fokusområde er psykisk vold, fordi denne voldsforståelse er implicit i alle andre former for vold. Psykisk vold handler om at nedbryde et menneske i kærlighedens navn. Det er skiftende varm/kold adfærd, det er utilregnelighed, ansvarsforskydning og følelsen af at ord & handling ikke hænger sammen. Når du er i et forhold under de betingelser, vil du blive fanget i et spind, hvor du tror at du skal give mere og prøve ekstra hårdt, men aldrig får det samme retur.

Du vil være forvirret over virkeligkeden – hvad er rigtigt, hvad er forkert, er det dig og din baggrund der er skyld i jeres konflikter, eller er det menneske du elsker, i virkeligkeden noget andet end du drømmer om!?

Vold i parforhold vil have en afgørende indvirken på din måde at være mor på. Dine ressourcer bruges på din partner. Det kan føles som en besættelse, hvor du ikke kan fokusere på andet end ham og jeres relation. Mange kan ende i en følelse af at miste sig selv og ikke længere vide op eller ned – rigtigt eller forkert.

Ukærlig adfærd er ikke kærlighed!

 

 

Vold i parforhold

Ansvarsforskydning og Manipulation

Den største udfordring, i relationer med psykisk vold, er at udøver aldrig tager ansvar for sine handlinger eller imødekommer dine reaktioner.  De har ikke et problem, med deres egne handlinger eller adfærd, men deres problem er, de reaktioner andre har på dem. Hvis du bare ville stoppe med at græde, skælde ud, diskutere, skabe drama – i det hele taget, at reagere på hans handlinger, så ville I ikke have nogle problemer. Han har rettigheder som er anderledes end alle andres og han er træt af, at du brokker dig over det.

Mange oplever at blive beskyldt for at være sarte, fintfølende, traumatiseret i deres barndom, og derfor ikke kan finde ud af, at indgå i en harmonisk kærlighedsrelation, uden problemer. Sandheden er at han ikke kan finde ud af at indgå i en kærlighedsrelation med ligeværd, kærlig omsorg, empati og respekt. Han flytter fokus over på dig med bebrejdelser, der beskriver hans egen adfærd, men som du med tiden kan blive i tvivl om. Tvivl er en central faktor i destruktive relationer med vold. Måske var det også din egen skyld at han blev vred? Måske er du sart og kommer fra en traumatiseret baggrund?

Virkeligkeden er, at uanset hvad du føler og kommer fra, så kan du forvente at blive mødt og rummet, hvis du er i en sund kærlighedsrelation.