Psykoterapeut Claire Elaine Percy Schmidt

Når erfaringer bliver en ressource

Hos OMDP er det en del af vores DNA at vores terapeuter og facilitatorer er erfaringspersoner. At støtte andre kvinder, som står det sted man en gang selv stod giver mulighed for at transformere egne traumer til en ressource. Denne transformation og denne ressource er til gavn for udviklingen af både de mennesker, som kommer i gruppeterapi eller individuelle forløb og for terapeuten/facilitatoren selv.

Tvivl er en del af volden

Hos mennesker der har været udsat for psykisk vold er tvivlen en central problematik. Dels pga den psykiske volds nedbrydende karakter men også fordi det er så svært at forklare og at blive forstået af sine nærmeste. Psykisk vold kan være så subtilt at man ikke kan forstå det med mindre man har prøvet det selv. I mødet med en terapeut/facilitator som er erfaringsperson kan man dele sin historie uden følelsen af at skulle forklare sig. Den fælles forforståelse betyder at det er nemmere at komme ind til kernen i det relationelle og terapeutiske arbejde. Man bliver simpelthen mødt med kærlige øjne der siger; jeg ser dig, jeg forstår dig.

Skam er en del af volden

En anden dimension, er den skam, der er forbundet med, at være udsat for vold. Der forekommer i offentligheden ofte en opfattelse af “hvorfor går offeret ikke bare”, “der skal to til tango” eller “er vedkommende ikke lidt sart” etc. At dele sin historie med en erfaringsperson smelter den skam. I det terapeutiske rum, opstår der en tryghed i, at alle har en fælles referenceramme og kan dele erfaringer, uden at blive mødt med manglende forståelse eller fordømmelse.

Fra smerte til ressource

At bruge sine egne erfaringer med psykisk vold, at bearbejde egne mønstre og traumer og at bygge et nyt liv op efter volden, til at støtte andre, er transformerende. At bruge år af sit liv på, at være i en psykisk voldelig relation, for efterfølgende at bruge år på, at bearbejde og hele sine egne og sine børns traumer, kan medføre bitterhed og en følelse af at have spildt sit liv. Når man formår, at bruge disse erfaringer til at skabe værdi, også for andre, bliver ens eget traumatiske stof, pludselig mere meningsfuldt. Det levede liv forvandles fra den rene sorg og elendighed, til en ressource, som gør en forskel i andre menneskers liv. For de mennesker, som kommer i terapien repræsenter disse terapeuter/facilitatorer både et brud med isolationen og et håb for fremtiden. Terapeuten fremtræder som en tryg base, som kan rumme deltagernes smerte med ro, kærlig omsorg og overskud. Et levende bevis på at man kan komme ud på den anden side efter volden og skabe sig et godt liv. Denne ressource er fundamentet i Omdrejningspunktet!

Skrevet af psykoterapeut Claire Percy Smith / Se mere om Claire her eller ring for booking af terapi på tlf. 31491053.

Brug for omgående hjælp?

Du er ikke alene i denne kamp! Tag kontakt til os på omdp@protonmail.com 

Har du brug for akut hjælp, kan du kontakte Lev Uden Vold som har en døgnåben nødlinje – tlf. 1888

Du kan følge os på Instagram under Omdrejningspunktet_kbh og læse vores daglige opslag om psykisk vold. Vi kæmper for at udvide vores bevidsthed og i fællesskab genetablere vores følelsesmæssige rettigheder.

Alle, der arbejder i Omdrejningspunktet, har egne erfaringer med voldelige relationer. Enten fra opvæksten, parforhold eller begge dele. At elske et menneske, som skader dig, er svært at forstå. Vi mener, at du skal have prøvet det, for at kunne forstå det.

Derfor tøv ikke med at tage konktakt. Du er ikke alene!